สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอดุลย์ ภูปลื้ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์