สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 ทั่วไป 24 พ.ย 64
2 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน yours network โรงเรียนนครไทย ทั่วไป 2 พ.ย 64
3 คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทั่วไป 16 ก.ย. 64
4 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 8 ส.ค. 64
5 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 6 ส.ค. 64
6 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 5 ส.ค. 64
7 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 4 ส.ค. 64
8 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 3 ส.ค. 64
9 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 2 ส.ค. 64
10 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 1 ส.ค. 64
11 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 31 ก.ค. 64
12 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 30 ก.ค. 64
13 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 29 ก.ค. 64
14 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 28 ก.ค. 64
15 สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 27 ก.ค. 64
16 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ถวายผ้าป่า ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทั่วไป 13 เม.ย. 64
17 การประชุมวิชาการและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั่วไป 29 มี.ค. 64
18 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วไป 29 มี.ค. 64
19 ตรวจเยี่ยม ร่วมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทั่วไป 29 มี.ค. 64
20 ค่ายวิชาการ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน STEM) ระดับชั้น ม.6 และม.3 ทั่วไป 29 มี.ค. 64
21 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 14 มี.ค. 64
22 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคคุณภาพการศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทั่วไป 5 มี.ค. 64
23 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ทั่วไป 26 ก.พ. 64
24 สหวิทยาเขตบางกลางท่าวเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ทั่วไป 1 ก.พ. 64
25 ประชุมผู้บริหารของโรงเรียนสมาชิกสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทั่วไป 28 ม.ค. 64
26 ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทั่วไป 28 ธ.ค. 63