สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลดร.สิงห์เพชร สุทธิ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์