สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคราภิเษกจัดการประชุมและทำประชาคมเพื่อเตรียมข้อมูลการจัดการแหล่งน้ำและสำรวจพื้นที่

โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคราภิเษกจัดการประชุมและทำประชาคมเพื่อเตรียมข้อมูลการจัดการแหล่งน้ำและสำรวจพื้นที่