สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด Kick Off “คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์” Phitsaulok Uttaradit Online Learning Resources (PU_OLR) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting,Facebook : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และช่อง Youtube : SPM.PLKUTT เพื่อให้คุณครูได้สร้างห้องเรียนออนไลน์เป็นคลังการเรียนรู้ยุคใหม่ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลา อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ???? คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ดังลิงก์ที่แนบมา : https://sites.google.com/view/puolr/