สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 9

โรงเรียนนครไทยมีโอกาส ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พลอต. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พลอต. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา56 รร.พลอต. และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง ในการจัดการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64