สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ประชุมทางไกลปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom

ประชุมทางไกลปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom