สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนยางโกลนวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ ร่วมกับ โรงเรียนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ณ โรงเรียนนครไทย