สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 2564

 
                            กรุณาคลิกที่รูป เพื่ออ่านฉบับเต็ม

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนครไทย
                   ปีการศึกษา 2564
ผู้ประเมิน         นายนทีบดี เมฆาทรัพย์อนันต์       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                   วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปีการศึกษา      2564