สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ค่ายวิชาการ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน STEM) ระดับชั้น ม.6 และม.3

ค่ายวิชาการ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน STEM) ระดับชั้น ม.6 และม.3